mandag 12. desember 2011

Himmelrike og helvete

Islendingen Jon Kalman Stefansson har vært nominert til Nordisk Råds litteraturpris tre ganger for sine romaner og i fjor utkom hans syvende roman, "Himmelrike og helvete" på norsk. Med denne romanen står han foran sitt internasjonale gjennombrudd og har blitt hyllet av kritikere som "den beste prosa skrevet på Island i de siste tiårene".

I denne romanen er handlingen lagt hundre år tilbake i tid og vi følger Bardur, en fisker, og gutten. Bardur drømmer om et annet liv, og derfor har han også med seg boken «Det tapte paradis» i sekken sin, som han har lånt på hjemstedet «Plassen». De to, samt de andre ombord i båten, drar ut på havet for jakte etter havets gull - torsken. Mennenes møte med det iskalde og allmektige havet skildres på fremragende vis av forfatteren og den nådeløse ferden krever alle fiskernes liv unntagen gutten, som bestemmer seg for å bringe tilbake boken som Bardar bar med seg.

"Himmelrike og helvete" er en fantastisk roman, både språkmessig og innholdsmessig og har blitt glimrende oversatt av Tone Myklebost.

TMJ