lørdag 25. april 2015

Frode Grytten: Vente på fuglen

Forfatteren startet i 2011  et Twitter-prosjekt, han la ut en liten tweet hver dag. Denne tweeten var en kort, liten novelle og etter hvert hadde han tusenvis av følgere. Så en dag var nettet nede og tweeten ble bare lagret og etter hvert var det mange slike.

Disse ble det bok av og det er disse"mikronovellene" vi får presentert i denne samlingen. En kort, liten historie på hver side. Men det er historier som med få ord beskriver de store tingene i livet. Her er glede, sorg, kjærlighet, vemod og  humor. Alle aspekter ved livet slik det er for de fleste av oss .
"Jeg er glad i hverdager og glad i vanlige folk" sier forfatteren i et intervju.
Jeg er glad i disse små, innholdsrike fortellingene til Frode Grytten- god fornøyelse!


24.04.15 Lise