tirsdag 13. januar 2015

Ida Jackson: Morfar, Hitler og jeg

Ida Jackson er født i 1987 og debuterte som forfatter i 2008. Hun er i tillegg til forfatter; blogger og samfunnsdebattant og
jobber som kommunikasjonssjef i «Store norske leksikon».

Ida Jackson var 21 år og selvopptatt!! Derfor Googlet hun seg selv og fant ut ved en tilfeldighet at hennes morfar var nazist og SS-soldat på Østfronten. Han var også den siste redaktøren av avisa «Germaneren» som var Germanske SS Norges avis.

Opplysningene i wikipedia om morfaren var så mangelfull og Ida ønsket å utvide biografien om Per Asbjørn Pedersen Tjøstland. Hun brukte fem år på boka.

Hun skrev boken for å forstå denne delen av historien som ingen ville snakke om. Hvordan det var mulig at hennes snille, omsorgsfulle og verdens beste morfar, hadde vært nazist? Hun forsøker i boka å forstå hvorfor han valgte som han gjorde. Vi blir kjent med Per Pedersens foreldre, hans barndom og videre til han meldte seg som SS-soldat. Hun spør blant annet hvordan det var mulig at hennes morfar, som hun var så glad i, kunne mene at det var viktig å ty til vold for å bekjempe jødene og bolsjevikene, fordi de truet det «germanske» folk.

Ingen i familien hadde snakket om dette tidligere med Ida. Familien hadde på en måte «klippet» ut årene fra 1939 – 1949 i morfarens livshistorie. Ida ville med boken lime inn disse årene i historien hans igjen. Ingen nevnte at han satt i fengsel i fem år etter krigen.

Per Pedersen skrev flere artikler om handlingene på Østfronten, og hun skulle ønske at han hadde holdt seg bak skrivemaskinen. Dette er vondt å lese, men det blekner mot de faktiske handlingene han utførte ved fronten.

Dette er en sterk og lærerik bok. Hun har brukt mye tid på den og gjort fått god hjelp av andre forfattere, i tillegg til familien sin.

12.01.15 Anne - Mette
 Margit Walsø: Dronningens løfte

Paris 1789 - Marie Antoinette, kongen og de to barna på veien i en skranglete  vogn bort fra Versailles, gjennom  nattemørke gater, på flukt fra den rasende horden, som kommer mot dem fra byen. Dette er den dramatiske revolusjonstiden i Frankrike.

Over 100 år seinere - Alma Sõderhjelm, ung doktorgrad student som forsker på den franske revolusjonen, er i besittelse av brev som den svenske adelsmannen/ambassadøren Axel von Fersen skrev til Marie Antoinette. Disse  underbygger teorien om kjærlighetsforholdet mellom dronningen  og svenskekongens mann i Paris og Söderhjelm reiser til Paris for å forske mer på dette.

Lettlest og spennende bok om historiske personer og ikke minst en dramatisk tid i Europa. Selv om vi jo vet hvordan det ender i Paris på 1790-tallet, er det en uhyre spennende historie Margit Walsø forteller. Hun bruker de historiske hendelsene og personene, litt dikterisk frihet har hun sikkert tatt seg, men hun tegner et mye mer nyansert og sympatisk bilde av dronning Marie Antoinette enn det vi vanligvis hører. Her er en kvinne og mor, som gjør alt som står i hennes makt for å redde sine barn.

God historie! 13.01.15 Lise

Se om boka er ledig her: