tirsdag 9. august 2016

Atle Næss - I himmelens tjeneste

Atle Næss har også denne gangen skrevet en spennende og lærerik historie om levende mennesker i en forlengst svunnen tid.
Denne gangen er det prestesønnen Hans, som blir født som eneste barn av presten Niels i Krokstad  i Båhus len omkring  1560.
Hans bor med mor og far i prestegården og har en god barndom der. Faren Niels er svært interessert i himmellegemene, en interesse han fører videre til sønnen og hver dag er Hans ute og gjør sine observasjoner av stjernene. Gutten er lærenem og oppvakt, og som prestesønn er det meningen at han skal sendes avsted for å studere teologi.


Katastrofen skjer imidlertid da faren blir drept og Hans og moren sitter alene igjen i prestegården. Da en ny prest kommer, må moren etter skikken gifte seg med den nye presten og for Hans skolegang ser det mørkt ut. Skal han ende som fattig bondegutt?

En utsending fra biskopen oppdager guttens talent og han får . likevel sin sjanse. En lang og strabasiøs ferd til hest gjennom utrygt landskap sydover venter før han starter studer i Malmø.

Nye tilfeldigheter gjør at han blir sendt til øya Ven for å være assistent for selveste Tycho Brahe, som også spiller en viktig rolle i denne historien. Her er det store diskusjoner mellom astronomenes forståelse av kosmos og det teologiske verdensbildet og midt oppe i dette står Hans.

Historien følger Hans i en 30 års periode i siste halvdel av 1500 tallet og vi kan virkelig ane litt om hvordan livet artet seg på denne tiden. Det er enorme forskjeller på fattig og rik, det er langt fra kongen i København til utpostene i kongeriket langt oppe i Norge, men skattene skal innkreves.

Dette er en fortelling om vitenskap og tro, om himmel og jord og om kjærlighet, både den jordiske og den himmelske ifølge forlaget og ja, rett og slett ennå en god historie fra Atle Næss.God bok! 10.08.16 Lise

Lån boka 
her