onsdag 17. april 2019

Brit Bildøen - Tre vegar til havet


Kroppen. Staten. Eksilet.


Eksilet er her og nå, kvinnen som har slått seg ned i et lite hus ved en avsidesliggende fuglestasjon ved havet. Her jobber hun som oversetter og som frivillig med å registrere fugler, går lange turer med hunden og holder seg ellers mest for seg selv. Hun tviholder på nå-et, hva er det hun har flyktet fra?


Kroppen og staten er fortid. I disse kapitlene  møter vi   kvinnen i hennes intense og hjerteskjærende kamp for å bli mor, en kamp som foregår både i henne selv,  mot klokka og ikke minst  mot systemet.
Kvinnen og ektemannen kjemper en lang og utrettelig kamp for å få adoptere, tiden går og de blir for gamle. Eller?
Vi får kjenne på kampen mot et system hvor enkeltmennesket tilsynelatende kjemper forgjeves mot et kaldt, statlig regelverk og de fatale og smertefulle konsekvenser det har for de involverte menneskene.


I eksilet sitter Svarttrosten på gjerdet - vil den bli værende over vinteren?


God bok - god forfatter - sterk historie -nydelig språk!


16.04.19 Lise
Lån boka her