onsdag 12. oktober 2011

Logicomix

Denne tegneserie-romanen kom ut i USA i 2009 og er skrevet av Apostotolos Doxiadis og Christos Papadimitriou. Handlingen foregår sent på 1800-tallet og tidlig i forrige århundre og handler om jakten på, intet mindre, enn matematikkens logiske grunnlag, i håp om å komme nærmere en "sann" vitenskap - basert på fullt ut forståelige matematiske prinsipper.

Dette tema opptok mange av de største tenkerne på denne tiden, og en av de mest sentrale, Bertrand Russell, som er mest kjent som en av de fremste "public intellectuals" i det forrige århundre, er hovedperson i dette monumentale og meget interessante verket.

Boken skildrer Russells filosofiske utfordringer men også hans privatliv og gir en morsom presentasjon av en rekke av de mest sentrale vitenskapsmenn fra det forrige århundre, bl.a. Kurt Gödel, Gottlob Frege, Henri Poincarè, Georg Cantor og Ludwig Wittgenstein.

TMJ