onsdag 8. desember 2010

Ulovlig norsk


Boka: "Ulovlig norsk" av Maria Amelie er interessant lesing.
Hun kom til Norge med familien sin som asylsøker fra Kaukasus for 8 år siden. Til nå har hun levd ulovlig og papirløst i Norge. I 2004 fikk hun og familien endelig avslag på asylsøknaden. De bor fortsatt i Norge.
Trass i dette har hun likevel klart å fullføre norsk skole og masterstudium ved NTNU uten verken personkort, bankkort eller id.

Hun har lært seg språket, utdannet seg i Norge på svarte jobber som vasking etc, men er ikke ønsket i Norge.
For et par uker siden leverte hun inn enda en ny søknad om opphold i Norge til Utlendingsnemnda.

Les boka! om ei bemerkelsesverdig jente som har fått til det utroligste.