torsdag 26. juni 2014

Kjell Westö: Svik 1938Bli med til Helsingfors i 1938. Her møter vi den sympatiske, advokaten Claes Thune, han er rundt 40,  nyskilt og deprimert, men han har heldigvis en dyktig sekretær, fru Wiik. Men Mathilda har også sin fortid, som hun bærer på .

Store deler av historien dreier seg om den såkalte "Onsdagsklubben". Den består av en håndfull gamle ungdomskamerater, som har sine månedlige diskusjonskvelder. Det skal vise seg at de også er ganske splittet i sine politiske oppfatninger.

Forfatteren har tre ganger vært nominert til Nordisk Råds litteraturpris, også for denne. Han skriver mesterlig om finsk historie, og det evig tilbakevendene tema er den finske borgerkrigen, som satte varige spor.

Claes Thune og Mathilda Wiik sto på hver sin side i den krigen, og nå må de foreta nye valg, i en tid da Europa igjen splittes. En kveld Mathilda tilfeldigvis er tilstede under et av "Onsdagsklubbens" møter, kjenner hun igjen en stemme fra fortiden, og vi aner noe forferdelig.

Sjelden har jeg lest en historisk roman, som bygger seg opp i spenning på tilsvarende måte. Disse stillferdige, dannede menneskene ( i disse kretser er man helt og holdent bundet av normer og regler for skikk og bruk) som vekselvis forteller historien sin og samtidig gir oss en solid dose historiekunnskap, driver framover, men mot hva?

La dere rive med og god lesning!'.
25.06.14 Lise