fredag 29. august 2014

Jonny Halberg: Nederlaget

Bli kjent med Ole Pedersen - Christian Fredriks trofaste og hengivne kammertjener sommeren 1814. Vi befinner oss i Moss, i de dramatiske dagene før "Mossekonvensjonen" ble underskrevet, det er krig med svenskene og vi er med både på forhandlinger, i husholdningen på Konventionsgården  og på slagmarken i indre Østfold.

Det er  kongens kammertjener som forteller historien og det er hans øyne vi ser det hele gjennom.  Det er uår og nød, kornblokade og stor matmangel og gapet mellom fattig og rik er enormt. Sommeren 1814 er det mye dårlig vær i Østfold, gjørma ligger tjukk i gatene i Moss og vi får det hele tett på kroppen og sånn sett fra en litt annen synsvinkel når det gjelder beskrivelsene fra denne grunnlovssommeren.

 Jonny Halberg er en god historieformidler og jeg , som leser, dras med inn i tiden og stemningen og jeg tror på alt sammen.Ole er i tillegg en svært sympatisk person som  jeg liker og ønsker alt godt. Han reflekterer klokt  over krigens meningsløshet samtidig som han tjener sin "herre" i ett og alt.
Vi kjenner jo det historiske utfallet av denne historien, men det  er  både spenning og driv i historien helt til siste side.
God lesing!
 
28.08.14 Lise