tirsdag 10. februar 2015

Geir Pollen - Armfeldts armè

Spander noen timer og les den fantastiske historien om en dramatisk og ikke minst svært viktig tid for Norge, tidlig på 1700- tallet. Sveriges tid som europeisk stormakt er på hell og "Den store nordiske krigen" raser.
Karl XII nekter å innse at riket hans skrumper, og planlegger et storstilt felttog for å ta Norge. I sør skulle 40000 mann rykke inn over grensen i Bohuslän, ta Fredrikshald og gå videre mot Christiania. I  nord skulle 10000 mann rykke inn fra Jämtland og gå mot Trondheim.

Geir Pollen forteller levende og spennende om dette og det er særlig felttoget mot Trondheim, som beskrives. Øverstkommanderende var General Armfeldt og det er han og hans menn som skal legge ut på den strabasiøse ferden mot Trondheim. Dårlig utstyrt, med alt for lite både klær og mat og med værgudene mot seg, hadde de dårlige odds. Da Karl XII falt på Fredriksten, var det slutt på krigen og retretten over fjellet skulle vise seg å bli katastrofal.

Dette er folkeopplysning på sitt beste, Pollen gir oss en strålende fortelling og han blåser liv i fotfolket som vi kanskje ikke vet noe særlig om,  og vi lider virkelig med de svenske soldatene, eller "Karolinerne" som de ble kalt. Det var mange tusen av dem som ble offer for Karl XII stormannsgalskap og krig er forferdelig uansett tid og sted.

Enten du er historieinteressert eller ei, dette er ei god historie.

Se om boka er inne:

09.02.15 Lise